EERSTEHULP-DESK

Ingezonden Vragen en Antwoorden

 

  • Vraag (Esther van Wingerden)Ik zou graag willen weten of ik op dit moment meer kan doen doen dan afwachten of onze aanvraag voor werktijdverkorting zal worden geaccepteerd. En maandag gaat er weer een nieuwe regeling in… Maar wij zijn in dienst van onze BV, maar ook aandeelhouder. Hoe zit dat dan? 
    Antwoord: 
    Helaas gaat deze WTO-regeling niet voor jullie op. Het eerste criterium is dat de uitkering voor een werknemer is in de zin van de Werkloosheidswet of andere werknemersverzekeringen. Ben je en bestuurder en aandeelhouder in de BV dan kan je onder de directeur grootaandeelhouder (DGA) regeling vallen. Nu zijn daar vier categorieën onder, maar zoals je zei hebben jij en je partner de aandelen in bezit. In dat geval zijn jullie beide een DGA.
    Voor jullie zijn er dan twee mogelijkheden. De tegemoetkoming en inkomensondersteuning. Hier de link naar de aanvraag voor de tegemoetkoming https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19. Echter jullie SBI code (zie inschrijving KvK) staat niet op de lijst van geselecteerde SBI codes. De detailhandel staat daar wel (deels) op, maar de toeleveringsbedrijven aan de detailhandel weer niet. Op dit moment is ook nog niet bekend of deze aan de lijst worden toegevoegd. De lijst met toegewezen SBI codes kan je vinden op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes#detailhandel.
    Voor de inkomensondersteuning moet een aanvraag ingediend worden bij de gemeente. Die heeft dat weer uitbesteed aan het Regionaal Bureau Zelfstandigen in Rotterdam. Hier is de link naar de webpagina van het RBZ over de aanvraagprocedure. https://www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz/

Contactformulier

10 + 11 =

De Oude Apotheek is voor ondernemers, het is hét kantoor van de stad!