OKS Haringparty

Beste mensen, graag aandacht voor onderstaande:

Op woensdag 24 juni 2015 organiseert de Ondernemerskring Schoonhoven  de traditionele ‘OKS Haringparty’. Tot de genodigden behoren de leden van Ondernemerskring Schoonhoven, de Vrienden van het Schoonhovens College, Welkom op het Werk!, de leden van Business Club v.v. Schoonhoven, de leden van Gilde St. Eloy, de leden van Winkeliersvereniging Schoonhoven, de leden van Horeca Vereniging Schoonhoven, het bestuur van Stichting Schoonhoven Zilverstad, de Raad van Toezicht van het ondernemersfonds Schoonhoven, het Bestuur van Federatie Ondernemerskringen Krimpenerwaard, het College van B&W en de Raadsleden van Gemeente Krimpenerwaard. Een brede groep mensen die op één of andere manier binding hebben met de Zilverstad Schoonhoven. Een mooi podium dus om elkaar te ontmoeten, banden te versterken of nieuwe contacten te leggen.

De Ondernemerskring Schoonhoven nodigt u dan ook van harte uit om op woensdag 24 juni 2015 elkaar weer te ontmoeten op het terras van:
Restaurant Lekzicht, Buiten de Veerpoort 4 – 6, 2871 CC Schoonhoven

Het programma van 24 juni 2015 ziet er als volgt uit:

17:00 uur       Inloop
17:30 uur       Welkomstwoord door Frank Gijzen, voorzitter van de OKS
17.40 uur       Borrelen, haring happen en netwerken op het terras van Restaurant Lekzicht
19:00 uur       Einde

Graag ontvangen we uw aanmelding uiterlijk zaterdag 20 juni via:  www.ondernemerskringschoonhoven.nl/haringparty

Vriendelijk groetend,

Loek van der Kolk
Ambtelijk secretaris
Postbus 81
2870 AB Schoonhoven
info@ondernemerskringschoonhoven.nl
www.ondernemerskringschoonhoven.nl